Permohonan Online Program Insentif Yuran Pendaftaran Taska Anak Selangor Anak Kita (PINTAS)

Permohonan Online PINTAS
Masukkan No. KP Pemohon


Pendaftaran Baru
Pemakluman Permohonan Program Insentif Yuran Pendaftaran Taska Anak Selangor Anak Kita (PINTAS)

Syarat Kelayakan PINTAS
 1. Pemohon (ibu/bapa) Merupakan Warganegara Malaysia; DAN
 2. Pemohon (ibu/bapa) Merupakan Pengundi di Negeri Selangor; DAN
 3. Ibu & Bapa Mestilah Bekerja; DAN
 4. Alamat Tempat Tinggal di Selangor; DAN
 5. Pendapatan Isi Rumah Mestilah di Antara RM 5,001- RM 8,000; DAN
 6. Anak Berumur 4 Tahun Dan Ke Bawah; DAN
 7. Terhad Kepada 2 Orang Anak Sahaja 1 Keluarga; DAN
 8. Bukan Penerima Bantuan Asuh Pintar ; DAN
 9. Tertakluk Bagi Taska yang Berdaftar di Bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) di Selangor Sahaja
Dokumen Sokongan Yang WAJIB Dilampirkan
 1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon
 2. Salinan Kad Pengenalan Pasangan
 3. Salinan Daftar Pengundi Pemohon dari Sistem MySPR
 4. Penyata Gaji / Akuan Pendapatan Pemohon dan Pasangan
 5. Salinan Penyata Akaun Bank Pemohon
 6. Salinan Sijil Lahir Anak
 7. Resit Pembayaran Yuran Pendaftaran Taska Bagi Kemasukan Tahun 2023
 8. Salinan Surat Akuan Berkanun / Sijil Anak Angkat (*Sekiranya Berkaitan)

2023 © Yayasan Warisan Anak Selangor